KOYO轴承_KOYO进口轴承_日本KOYO轴承_恩梯必传动设备
  • 品牌:   型号:   内径:   宽度:
  • 类型:   外径:   重量:   
     
轴承型号查询
轴承类型 轴承品牌 轴承型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
C
(N)
C0
(N)
重量
(g)
角接触球轴承 NSK 7211ADB轴承 55 100 21
调心滚子轴承 NSK 239/950CAE4轴承 950 1250 224
圆柱滚子轴承 NACHI NUP419轴承 95 240 55
轴承附件 SKF H 2306轴承 25 30 38
轴承附件 SKF H 313 C轴承 60 65 50
传动密封件 SKF 99311轴承 0 0 0
传动密封件 SKF 99347轴承 0 0 0
深沟球轴承 SKF 6006-2Z/VA208轴承 30 55 13
深沟球轴承 SKF 6006 N *轴承 30 55 13
深沟球轴承 SKF 6210-ZNR *轴承 50 90 20
角接触球轴承 SKF 7080 AM轴承 400 600 90
球轴承单元 NACHI UGFL206轴承 0 0 0
调心滚子轴承 KOYO 23144R轴承 220 370 120
圆锥滚子轴承 KOYO 45288轴承 440 650 157
角接触球轴承 KOYO 7206CDT轴承 30 62 32
调心滚子轴承 KOYO 23052R轴承 260 400 104
角接触球轴承 TIMKEN 2MMC209WI轴承 0 0 0
角接触球轴承 TIMKEN 3MMC9313WI轴承 0 0 0
滚轮轴承 NSK CRB-10轴承 6.35 15.875 10.31
角接触球轴承 FAG HCB71902-E-T-P4S轴承 15 28 7
滚针轴承 INA K60X68X30-ZW轴承 60 68 30
深沟球轴承 NACHI 6202轴承 15 35 11
轴承座 FAG SNV240-F-L + 1322K + H322X312 + FSV522X312轴承 0 0 0
轴承座 FAG SNV120-F-L + 1311K + H311X114 + TCV611X114轴承 0 0 0
轴承座 FAG SNV170-F-L + 1316K + H316X214 + TCV616X214轴承 0 0 0
轴承附件 INA ZMA65/105轴承 0 105 32
关节轴承 SKF GE 220 TXA-2LS轴承 220 320 135
杆端关节轴承 SKF SCF 30 ES轴承 30 66.5 22
杆端关节轴承 SKF SIL 30 C轴承 30 75 22
杆端关节轴承 SKF SIA 60 TXE-2LS轴承 60 137 44